PAKETI ZA
DRUŠTVENE MREŽE™

KRATKO I JASNO

Cenovnik, Video primeri & FAQ

KRATKO I JASNO

CENOVNIK, VIDEO PRIMERI & FAQ

jump in
arrow
jump in
arrow

© Copyright 2022 Davinci Production. All rights reserved.

Šta je paket za društvene mreže?

Paket za društvene mreže je profesionalni personalizovani video content čiji je cilj da u kratkom vremenskom roku zapleni pažnju gledaoca i predstavi proizvod.

Ton reklamnog spota je elegantan i eksplozivan a stil video produkcije garantuje gledaocu doživljaj televizijske reklame.

Koliko kratkih reklamnih spotova sadrži jedan paket?

Jedan paket sadrži 5 reklamnih spotova -
"Short-ova".

Koliko traje jedan Short?

Jedan Short traje između 5 i 7 sekundi.

Ukupna sekundaža 5 Shortova po jednom paketu iznosi između 25 i 35 sekundi.

PAKETI I CENE arrow

Šta je paket za društvene mreže?

Paket za društvene mreže je profesionalni personalizovani video content čiji je cilj da u kratkom vremenskom roku zapleni pažnju gledaoca i predstavi proizvod.

Ton reklamnog spota je elegantan i eksplozivan a stil video produkcije garantuje gledaocu doživljaj televizijske reklame.

Koliko kratkih reklamnih spotova sadrži jedan paket?

Jedan paket sadrži 5 reklamnih spotova - "Short-ova".

Koliko traje jedan "Short"?

Jedan Short traje između 5 i 7 sekundi.

Ukupna sekundaža 5 Shortova po jednom paketu iznosi između 25 i 35 sekundi.

PAKETI I CENE

Client's Top Choice

play

Paket I

Ne sadrži modela niti interakciju ruku i proizvoda

Proizvod se predstavlja kroz zanimljivu i upečatljivu režiju koja se lako pamti i drži pažnju


Pozvati za cenu

best-buy

Dostupna opcija "Booster" Saznaj više

Dostupna opcija "Booster" Saznaj više

5 reklamnih spotova u trajanju od 5 do 7 sekundi


Ukupna sekundaža u paketu: 25-35 sekundi promotivnog materijala


Client's Top Choice

play

Paket II

Sadrži modela ruku (ili drugih delova tela) a čiji se lik ne vidi

Interakcija ruku i proizvoda daje reklami osećaj živog organizma i kao takva reklama deluje profesionalnije, razigranije, toplije i realnije

Pozvati za cenu

best-buy

Dostupna opcija "Booster" Saznaj više

Dostupna opcija "Booster" Saznaj više

5 reklamnih spotova u trajanju od 5 do 7 sekundi


Ukupna sekundaža u paketu: 25-35 sekundi promotivnog materijala


Client's Top Choice

play

Paket III

Sadrži jednog modela čiji se lik jasno vidi


Saradnja sa modeling i glumačkim agencijama. U paket je uključeno stilizovanje modela i obezbeđeni su šminker i frizer

Pozvati za cenu

best-buy

Dostupna opcija "Booster" Saznaj više

Dostupna opcija "Booster" Saznaj više

5 reklamnih spotova u trajanju od 5 do 7 sekundi. Ukupno: 25 do 35 sekundi

Napomena: Pri izboru više od 1 x Paket III cena svakog narednog Paketa III iznosi 450€ - budući da je model u našem studiju i spreman za rad

best-price

Rad sa modelom je u okviru našeg studija, sa širokim spektrom mogućnosti: Od profesionalnih studijskih pozadina, do različitih tehnika za smeštanje modela u odgovarajući ambijent: Gradovi, restorani, prirodno okruženje i mnoga druga.

Ovo postižemo filmskim tehnikama i "kreativnim varkama" koje pružaju uverljivu iluziju i koriste se u slučaju da nije potrebno pokazati celokupnu lokaciju u krupnom planu.

Po zahtevu klijenta, dostupne su i realne lokacije i kao takve se obračunavaju po ceni zakupa lokacije.

Rad sa modelom je u okviru našeg studija, sa širokim spektrom mogućnosti:
Od profesionalnih studijskih pozadina, do različitih tehnika za smeštanje modela u odgovarajući ambijent: Gradovi, restorani, prirodno okruženje i mnoga druga.Ovo postižemo filmskim tehnikama i "kreativnim varkama" koje pružaju uverljivu iluziju i koriste se u slučaju da nije potrebno pokazati celokupnu lokaciju u krupnom planu.Po zahtevu klijenta, dostupne su i realne lokacije i kao takve se obračunavaju po ceni zakupa lokacije.

Dopri do šire publike

Šta je "Booster" - Dodatak Paketu?

Reprodukuj video primer

Booster je dodatna opcija bilo kom paketu specijalizovana za boostovanje na društvenim mrežama.

Jedan od pet Shortova postaje Booster.

Kao takav, čini predstavnika jednog paketa.

Traje dvostruko duže, od 10 do 12 sekundi.

Scene su znatno elaborativnije.

Booster se po kompleksnosti produkcije nalazi na pola puta između paketa za društvene mreže i televizijske reklame.

Po želji klijenta, Booster se dodaje u bilo koji paket i doplata za jedan Booster je 200€ - nezavisno od paketa.

Pri odabiru opcije Booster, klijent u jednom paketu dobija 4 redovna Short-a + 1 Booster.

Ukupna sekundaža jednog paketa pri odabiru opcije Booster: 30 - 40 sekundi.

Dopri do šire publike

Šta je "Booster" - Dodatak Paketu?

Reprodukuj video primer

Booster je dodatna opcija bilo kom paketu specijalizovana za boostovanje na društvenim mrežama.

Jedan od pet Shortova postaje Booster.

Kao takav, čini predstavnika jednog paketa.

Traje dvostruko duže, od 10 do 12 sekundi.

Scene su znatno elaborativnije.

Booster se po kompleksnosti produkcije nalazi na pola puta između paketa za društvene mreže i televizijske reklame.

Po želji klijenta, Booster se dodaje u bilo koji paket i doplata za jedan Booster je 200€ - nezavisno od paketa.

Pri odabiru opcije Booster, klijent u jednom paketu dobija 4 redovna Short-a + 1 Booster.

Ukupna sekundaža jednog paketa pri odabiru opcije Booster: 30 - 40 sekundi.

Kako izgleda struktura jednog Short-a?

Svaki short prati sledeću Davinci Production Marketinšku Matricu™:

 • Otvaralica - Odgovara na pitanje "Šta"?

  Prikaz proizvoda u energičnom i interesantnom maniru, u cilju prestanka scroll-a i swipe-a i zaustavljanja gledaoca na proizvodu.
 • Brendiralica - Odgovara na pitanje "Ko"?

  Prikaz logotipa firme preko detaljnijeg prikaza proizvoda.
 • Aplikacija* - Odgovara na pitanje "Kako"?

  Prikaz načina konzumacije proizvoda kroz interakciju modela sa proizvodom
  (*Reklamni paket II i III).
 • Reakcija* - Odgovara na pitanje "Zašto"?

  Vedar i šarmantan prikaz zadovoljnog potrošača u cilju poistovećivanja izazvane emocije sa predstavljenim proizvodom
  (*Reklamni paket III).
arrow

Kako izgleda struktura jednog Short-a?

Svaki short prati sledeću Davinci Production Marketinšku Matricu™:

 • Otvaralica - Odgovara na pitanje "Šta"?

  Prikaz proizvoda u energičnom i interesantnom maniru, u cilju prestanka scroll-a i swipe-a i zaustavljanja gledaoca na proizvodu.
 • Brendiralica - Odgovara na pitanje "Ko"?

  Prikaz logotipa firme preko detaljnijeg prikaza proizvoda.
 • Aplikacija* - Odgovara na pitanje "Kako"?

  Prikaz načina konzumacije proizvoda kroz interakciju modela sa proizvodom
  (*Reklamni paket II i III).
 • Reakcija* - Odgovara na pitanje "Zašto"?

  Vedar i šarmantan prikaz zadovoljnog potrošača u cilju poistovećivanja izazvane emocije sa predstavljenim proizvodom
  (*Reklamni paket III).
 • Packshot - Packshot je krvna slika linije proizvoda. Njegova funkcija je da predstavi proizvod u idealnom izdanju, u okruženju koje dostavlja optimalnu poruku i budi precizno definisanu emociju koja je potrebno izazvati kod potrošača.

Ovo je slika koju kupac podsvesno pamti i kroz nju odlučuje da li je proizvod za njega.

Packshot-u prethodi detaljna priprema proizvoda i ambalaže u cilju postizanja savršenog prikaza proizvoda.

Klijent dobija packshot i kao izdvojenu fotografiju koju po želji može koristiti u dalje marketinške svrhe.

Preko packshot-a ispisujemo tekst i marketinški "catchphrase" koji se unapred utvrđuje pred početak svakog projekta.

 • Zatvaralica - Logo firme, ponavlja odgovor na pitanje "Ko"? i zaključuje Short
arrow

Ovo je slika koju kupac podsvesno pamti i kroz nju odlučuje da li je proizvod za njega.

Packshot-u prethodi detaljna priprema proizvoda i ambalaže u cilju postizanja savršenog prikaza proizvoda.

Klijent dobija packshot i kao izdvojenu fotografiju koju po želji može koristiti u dalje marketinške svrhe.

Preko packshot-a ispisujemo tekst i marketinški "catchphrase" koji se unapred utvrđuje pred početak svakog projekta.

Koliko različitih proizvoda staje u jedan reklamni paket?

Maksimalno 5, minimalno 1 i sve između toga.

Klijent odlučuje koliko će proizvoda imati svoj Short.

Primer: Ukoliko klijent dostavi 3 proizvoda za jedan paket (5 Shortova), naznačava i koji proizvodi će sadržati više više od jednog Short-a.

Koriste li se snimci sa interneta i stock video zapisi?

Ne. Sav video materijal se snima isključivo za klijenta i klijent je jedini vlasnik video materijala.

Koriste li se specijalni efekti i kompjuterska 3D grafika?

Ne. Svi snimci su živa kacije pred kamerom u našem studiju.

arrow

Koliko različitih proizvoda staje u jedan reklamni paket?

Maksimalno 5, minimalno 1 i sve između toga.

Klijent odlučuje koliko će proizvoda imati svoj Short.

Primer: Ukoliko klijent dostavi 3 proizvoda za jedan paket (5 Shortova), naznačava i koji proizvodi će sadržati više više od jednog Short-a.

Koriste li se snimci sa interneta i stock video zapisi?

Ne. Sav video materijal se snima isključivo za klijenta i klijent je jedini vlasnik video materijala.

Koriste li se specijalni efekti i kompjuterska 3D grafika?

Ne. Svi snimci su živa akcija pred kamerom u našem studiju.

Da li je moja firma jedini vlasnik snimljenog reklamnog materijala?

Da.

Mogu li scene iz short-a biti izvučene kao fotografije i kao takve biti korišćene u marketinške svrhe na društvenim mrežama?

Da. Po zahtevu, klijent dobija bilo koji kadar iz reklamnih spotova, izvučen u visokoj rezoluciji koji je pogodan za dalje marketinške namene.

Zvučni zapis?

Shortovi ne sadrže zvučni zapis, no, po želji klijenta audio fajl može biti uključen.

Cena licence zvučnog zapisa az društvene mreže je 50€.

arrow

Mogu li scene iz short-a biti izvučene kao fotografije i kao takve biti korišćene u marketinške svrhe na društvenim mrežama?

Da. Po zahtevu, klijent dobija bilo koji kadar iz reklamnih spotova, izvučen u visokoj rezoluciji koji je pogodan za dalje marketinške namene.

Zvučni zapis?

Shortovi ne sadrže zvučni zapis, no, po želji klijenta audio fajl može biti uključen.

Cena licence zvučnog zapisa za društvene mreže je 50€.

Ispis teksta preko ekrana i tekstualne animacije?

Da.

Koji su format i orijentacija video zapisa?

Najčešće traženi i najzahvalniji format za društvene mreže je 1:1 odnos stranica, odnosno kvadratni Instagram video zapis.

Kao takav, ovaj format je zgodan za Feed, Story i Reels.

Po želji, klijent može izabrati:

 • "Polegnut", horizontalni video zapis u odnosu stranica 16:9 - klasičan televizijski format.
 • Uspravni 9:16 format - Instagram Story, format uspravljenog telefona.
 • 4:5 Format - Format vertikalne Instagram fotografije.
arrow

Ispis teksta preko ekrana i tekstualne animacije?

Da.

Koji su format i orijentacija video zapisa?

Najčešće traženi i najzahvalniji format za društvene mreže je 1:1 odnos stranica, odnosno kvadratni Instagram video zapis.

Kao takav, ovaj format je zgodan za Feed, Story i Reels.

Po želji, klijent može izabrati:

 • "Polegnut", horizontalni video zapis u odnosu stranica 16:9 - klasičan televizijski format.
 • Uspravni 9:16 format - Instagram Story, format uspravljenog telefona.
 • 4:5 Format - Format vertikalne Instagram fotografije.
close